CV. 
Utdannelse

1985-1986. Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo
1984-1985. Teknisk konservator assistent ved Oslo kommunale kunstsamlinger
1978-1979. Statens Kunstakademi (hospitant), Oslo
1974-1978. Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo
1971. Utdannet Gullsmed

Separatutstillinger
2015. Fotografiens  Hus, Oslo
2013. Galleri Cuben, Oslo
2010. Fotografiens  Hus, Oslo
2010. Kunstnerforbundet, Oslo

Gruppeutstillinger
2013, 2016. Kunstnerforeningens Vårutstilling i Rådhusgalleriet, Oslo
2010, 11, 12, 13, 14, 15… Kunstnerforbundets juleutstilling

Stipend / Atelieropphold
2021. Ingrid Lindbäck Langaards Stiftelse, arbeidsstipend
2020. Artist in residence, Cité Internationale des Arts, Paris

2019. Norske Fagfotografers Fond
2016. Statens Kunstnerstipend (diverse)
2015. Norske Fagfotografers Fond
2014. Artist in residence, Cité Internationale des Arts, Paris
2013. Norsk Fotografisk Fond
2012. Norske Fagfotografers Fond
2009. Norsk Fotografisk Fond
2009. Norske Fagfotografers Fond

Medlem av:
Norske Billedkunstnere (NBK) og
Forbundet Frie Fotografer (FFF)

CV. English
Education
1985-1986. School of Arts and Craft (SHKS), Oslo

1984-1985. Technical curator assistant at Oslo municipal art collections
1978-1979. The Academy of Fine Art (hospitant), Oslo
1974-1978. School of Arts and Craft (SHKS), Oslo
1971. Educated Goldsmith

Solo Exhibitions
2015. Gallery Fotografiens Hus, Oslo

2013. Gallery Cuben, Oslo
2010. Gallery Fotografiens Hus, Oslo
2010. Gallery Kunstnerforbundet, Oslo

Group exhibitions
2013, 2016. The Artist Association Spring exhibition at
The Town hall Gallery, Oslo
2010, 11, 12, 13, 14, 15 .. Gallery Kunstnerforbundet Christmas exhibition

Grants / Artist in residence
2021. Ingrid Lindbäck Langaard Foundation, grant
2020. Artist in residence, Cité Internationale des Arts, Paris

2019. Norwegian Professional Photographers’ Fund
2016. Government artist scholarship
2015. Norwegian Professional Photographers’ Fund
2014. Artist in residence, Cité Internationale des Arts, Paris
2013 Norwegian Photographic Fund
2012, Norwegian Professional Photographers’ Fund
2009, Norwegian Photographic Fund
2009, Norwegian Professional Photographers’ Fund

Member of:

Norwegian Visual Artists Association (NBK) and
Association of Free Photographers (FFF)